סגור
  מערכת הטפסים מושבתת
 
   
לסטודנטים שלום רב,

מערכת הטפסים הפקולטית מושבתת לצרכי תחזוקה החל מ-17.08.2017, בשעה 15:00 ועד ל-27.08.2017, בשעה 10:00.

בברכה,
מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.