סגור
  מערכת הטפסים מושבתת
 
   
לסטודנטים שלום רב,

מערכת הטפסים הפקולטית מושבתת החל מתאריך 10.10.2019 בשעה 15:00 ועד ל-22.10.2019 בשעה 10:00 לצרכי תחזוקה.

עמכם הסליחה,
מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.