סגור
  מערכת הטפסים מושבתת
 
   
לסטודנטים שלום רב,

מערכת הטפסים הפקולטית מושבתת החל מתאריך 20.09.2018 בשעה 15:00 ועד ל-02.10.2018 בשעה 10:00 לצרכי תחזוקה.

עמכם הסליחה,
מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה.